Individuelt tilpasset støttekrage (Sheffield Support Snood) ved nevrodegenerative lidelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/individuelt-tilpasset-stottekrage-sheffield-support-snood-ved-nevrodegenerative-lidelser)