Innlegg av en epiretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/innlegg-av-en-epiretinal-protese-ved-netthinnedegenerasjon-retinitis-pigmentosa)