Implanterbar markør (BioZorb) for operasjonssted ved brystkirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/inplanterbar-markor-biozorb-for-operasjonssted-ved-brystkirurgi)