Intrakoronar litotripsi (Shockwave C2) ved behandling av koronararteriesykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/intrakoronar-litotripsi-shockwave-c2-ved-behandling-av-koronararteriesykdom)