Intramuskulær mellomgulv- stimulering ved kunstig respirasjon på grunn av ryggmargsskader - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/intramuscular-diaphragm-stimulation-for-ventilator-dependent-chronic-respiratory-failure-caused-by-high-spinal-cord-injuries)