Irreversibel elektroporering i behandling av kreft i bukspyttkjertelen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/irreversible-electroporation-for-treating-pancreatic-cancer)