Kateterbasert reparasjon (MitraClip) og andre nye metoder ved mitralinsuffisiens

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/kateterbasert-reparasjon-mitraclip-og-andre-nye-metoder-ved-mitralinsuffisiens)