Kryoablasjonssystem (IceSense3) i behandling av fibroadenom i brystet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/kryoablasjonssystem-icesense3-i-behandling-av-fibroadenom-i-brystet)