Laparoskopisk innsetting av magnetisk titanium ring ved gastroøsofageal reflukssykdom -Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/laparoscopic-insertion-of-a-magnetic-titanium-ring-for-gastro-oesophageal-reflux-disease)