Håndholdt elektrokardiogram (Lead-I ECG) for påvisning av atrieflimmer -Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/lead-i-electrocardiogram-ecg-devices-for-detecting-atrial-fibrillation)