System (LiMax) for måling av leverfunksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/limax-system-for-assessing-the-functional-capacity-of-the-liver)