Magnetisk forsterket diffusjon (Magnetically-Enhanced Diffusion System) i behandling av akutt hjerneslag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/magnetically-enhanced-diffusion-system-for-acute-ischaemic-stroke)