Magnetisk resonanstomografi (MR) i ulike stillinger (Fonar Upright Multi-Position MRI) og undersøkelse i vektbærende posisjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/magnetisk-resonanstomografi-mr-i-ulike-stillinger-fonar-upright-multi-position-mri-og-undersokelse-i-vektbaerende-posisjon)