Magnetisk teknologi (SentiMag MagSeed) for merking av ikke-palpable lesjoner ved brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/utstyr/magnetisk-teknologi-sentimag-magseed-for-merking-av-ikke-palpable-lesjoner-ved-brystkreft)