Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/medpor-polyetylen-implantat-ved-rekonstruktiv-orekirurgi-hos-pasienter-med-mikroti)