Microchip implantat (Alpha IMS) ved netthinneatrofi (retinitis pigmentosa)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/microship-implantat-alpha-ims-ved-netthinneatrofi-retinitis-pigmentosa)