Minimalinvasiv fusjon ved kronisk smerte i korsryggen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/minimally-invasive-sacroiliac-joint-fusion-surgery-for-chronic-sacroiliac-pain)