Molekylær genprofilanalyse (Oncotype DX) - Test for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+ (positiv), HER2- (negativ) tidlig stadium invasiv brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/molekylaer-genprofilanalyse-oncotype-dx-test-for-a-predikere-nytten-av-kjemoterapi-ved-hr-positiv-her2-negativ-tidlig-stadium-invasiv-brystkreft)