Ekstern stimulering av trigeminusnerven (eTNS, Monarch System) i behandling av ADHD

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/monarch-external-trigeminal-nerve-stimulation-etns-system-for-attention-deficit-hyperactive-disorder-adhd)