Muskelaktiverte (Elektromyografisk (EMEGO)) elektroniske hjelpemidler

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/muskelaktiverte-elektromyografisk-emego-elektroniske-hjelpemidler)