Smarte klær (Neuronaute) i diagnose og overvåking av epilepsi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/neuronaute-smart-clothing-for-the-diagnosis-and-monitoring-of-epilepsy)