Nitrogenoksid bandasjer i behandling av diabetiske fotsår

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nitrogenoksid-bandasjer-i-behandling-av-diabetiske-fotsar)