Innsetting av skiveprotese (Baricaid annular closure device) ved operasjon av skiveprolaps (lumbar disektomi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nnsetting-av-skiveprotese-baricaid-annular-closure-device-ved-operasjon-av-skiveprolaps-lumbar-disektomi)