Ny metode (Permaseal) for tilgang og lukking av operasjonssår ved mini-invasive kirurgiske prosedyrer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ny-metode-permaseal-for-tilgang-og-lukking-av-operasjonssar-ved-mini-invasive-kirurgiske-prosedyrer)