Mikroinvasiv subkonjunktival innsetting av en trans-skleral gelatinstent for primært åpenvinklet glaukom (grønn stær)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ny-type-stent-xen-gel-stent-i-behandling-av-gronn-staer-glaukom)