Nye kirurgiske metoder for behandling av genitale prolapser (livmorsfremfall) - Oppdaterte retningslinjer fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nye-kirurgiske-metoder-for-behandling-av-genitale-prolapser-livmorsfremfall-oppdaterte-retningslinjer-fra-nice)