Nytt apparat for endoskopisk sutur (FlexDex needle drive)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nytt-apparat-for-endoskopisk-sutur-flexdex-needle-drive)