Nytt laserterapisystem (Novilase) til behandling av benigne svulster i brystet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nytt-laserterapisystem-novilase-til-behandling-av-benigne-svulster-i-brystet)