Nytt system (Cellotome Epidermal Harvesting system) for høsting av hud til transplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nytt-system-cellotome-epidermal-harvesting-system-for-hosting-av-hud-til-transplantasjon)