Nytt utstyr for endoskopisk elektrokjemoterapi (EndoVE) i behandling av kolorektalkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nytt-utstyr-for-endoskopisk-elektrokjemoterapi-endove-i-behanding-av-kolorektalkreft)