Implanterbar nevrostimulator (Nyxoah Genio System) for behandling av obstruktiv søvnapné

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/nyxoah-genio-system-for-obstructive-sleep-apnoea)