Oksygenmaske (OxyMask) til bruk ved oksygenbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/oxymask-for-delivering-oxygen-therapy)