Pasientkontrollert karbondioksid ekspadering av vev ved brystrekonstruksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/patient-controlled-carbon-dioxide-tissue-expansion-for-breast-reconstruction)