PC basert behandling (AVATAR therapy) for pasienter med hørsel hallusinose (auditiv verbal hallusinose)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/pc-basert-behandling-avatar-therapy-for-pasienter-med-horsel-hallusinose-auditiv-verbal-hallusinose)