Perkutan ballong-valvuloplasti for kritisk aortastenose hos foster

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/percutaneous-balloon-valvuloplasty-for-fetal-critical-aortic-stenosis)