Perkutan temporær hjertepumpe i venstre kammer for sirkulasjonsstøtte ved høyrisiko perkutane koronare intervensjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/percutaneous-insertion-of-a-temporary-heart-pump-for-left-ventricular-haemodynamic-support-in-high-risk-percutaneous-coronary-interventions)