Perkutan innsetting av utvidbare implantater ved kompresjonsfraktur ryggen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/perkutan-innsetting-av-utvidbare-implantater-ved-kompresjonsfraktur-ryggen)