Perkutan stent (Ovation) i behandling av abdominal aorta anareusime (AAA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/perkutan-stent-ovation-i-behandling-av-abdominal-aorta-anareusime-aaa)