Pasientnær og hjemme fekal kalprotektin tester for å overvåke behandlingsrespons hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/point-of-care-and-home-faecal-calprotectin-tests-for-monitoring-treatment-response-in-inflammatory-bowel-disease)