Pasientnær kreatinintest før kontrastforsterket avbilding for å vurdere nyrefunksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/point-of-care-creatinine-tests-before-contrast-enhanced-imaging)