Portable hjernescannere for tidlig deteksjon og bestemmelse av hjerneslag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/portable-hjernescannere-for-tidlig-deteksjon-og-bestemmelse-av-hjerneslag)