Bærbar nevrostimulator i behandling av multippel sklerose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/portable-neuromodulation-stimulator-for-multiple-sclerosis)