Bærbar nevrostimulator i rehabilitering ved hodeskader

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/portable-neuromodulation-stimulator-for-traumatic-brain-injury)