Trykksensitive såler til forebygging av fotsår ved nevropati hos diabetespasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/prevention-of-plantar-ulcers-in-people-with-diabetic-eripheral-neuropathy-using-pressure-sensing-shoe-insoles)