Profylaktisk insetting av gastrostomi (PEG) for næringstilgang hos pasienter med hode- halskreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/profylaktisk-insetting-av-gastrostomi-peg-for-naeringstilgang-hos-pasienter-med-hode-halskreft)