Gjentatt transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) i behandling av kronisk nevropatisk smerte

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation-in-management-of-chronic-neuropathic-pain.repetitiv-transkraniell-magnetisk-stimulering-for-behandling-av-kronisk-neuropatisk-smarta)