Behandling av blødninger gjennom retrograd endovaskulær ballong-okklusjon av aorta (REBOA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/resuscitative-endovascular-balloon-occlusion-of-the-aorta)