Nye og kommende metoder for behandling av hørselstap - En oversikt fra HSRIC-England

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/review-new-and-emerging-technologies-for-hearing-loss)