Rhinochill – intranasalt system for nedkjøling av hjernen etter hjerneslag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/rhinochill-intranasalt-system-for-nedkjoling-av-hjernen-etter-hjerneslag)