Robotassistert nyretransplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/robot-assisted-kidney-transplant)